Εταιρεία

Η Isthmia Logistics παρέχει κυρίως ολοκληρωμένες υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης πλοίων, διαχείρισης, αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων, μέσω των αποθηκευτικών της χώρων, του υποστηρικτικού της εξοπλισμού, αλλά και του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας Isthmia Logistics βρίσκονται στο Καλαμάκι Κορινθίας, δίπλα στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου.

Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό ικανό να ανταποκριθεί υπεύθυνα στις φορτοεκφορτώσεις, στις μεταφορές και στην αποθήκευση εμπορευμάτων, με ασφάλεια και συνέπεια.

Πιο συγκριμένα, οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Isthmia Logistics είναι οι εξής:
  • Φορτοεκφορτώσεις χύδην φορτίων, εξυπηρετώντας πλοία εως 200m και περίπου 60.000 dtw.
  • Μεταφορά των φορτίων στον προορισμό που επιθυμεί ο πελάτης.
  • Εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης του φορτίου σε εξωτερικό ή στεγασμένο χώρο.
  • Μεταφορά του αποθηκευμένου φορτίου στο σημείο που επιθυμεί ο πελάτης είτε τμηματικά είτε ολόκληρο.

      ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014   (ΑΝΑΡΤΗΣΗ 5/06/2015)

       ΕΛΟΤ ISO 9001:2015 

       ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ